Produkty - Rozvaděče VN - ABB

VN rozvaděče ABB                                                         logo ABB

 

Spolupráce naší společnosti s renomovaným výrobcem ABB probíhá i v oblasti VN rozvaděčů. ABB poskytuje flexibilní a spolehlivé řešení VN rozvaděčů, a to díky více jak 30leté zkušenosti s výrobou plynem izolovaných rozvaděčů.

Řada SafeRing zahrnuje kompaktní rozvaděče a řada SafePlus je založena na plně modulárních rozvaděčích. Všechny nabízené distribuční VN rozvaděče jsou dostupné do jmenovitého napětí 40,5 kV.

Obě zmiňované řady rozváděčů (SafeRing a SafePlus) se byly vyvinuty a vyrábějí se v Norsku. Splňují všechny aktuálně platné ISO a IEC/ČSN normy. Snahou výrobce ABB je plně dostát technickým nárokům a požadavkům zákazníků, proto probíhá neustálý vývoj těchto rozvaděčů. Materiály pro výrobu jsou vybírány s velkou pečlivostí pro zajištění opětného použití po skončení životnosti s možností recyklace z 97 %. Návrh rozvaděčů je proveden tak, aby bylo dosaženo téměř bezúdržbového systému. Vysoká úroveň spolehlivosti je například zajištěna hermetickým uzavřením VN části v nerezové nádobě, čímž je eliminován vliv okolního prostředí. Další výhody ABB rozvaděčů jsou následující:

 • široká nabídka funkčních jednotek včetně snadné rozšiřitelnosti,
 • možnost instalace až pěti modulů v rámci jednoho plynového prostoru,
 • kompaktní rozměry,
 • ochrana před dotykem živých částí,
 • nižší nároky na obsluhu - snadné a bezpečné provádění údržby,
 • provádění veškeré obsluhy z čelní strany rozvaděče.

Izolačním médiem, které zároveň tvoří prostředí pro zhášení oblouků, je v rozvaděčích SafeRing a SafePlus zvolen plyn SF6. Plyn SF6 se nachází ve svařované dokonale plynotěsné nádobě. Vyrobená nádoba prochází zkouškou plynotěsnosti. U takovéhoto tlakového systému zajišťující těsnost po celou dobu životnosti (30 let) je množství uniklého plynu nižší než 0,1 % za rok.

Po dlouholetém výzkumu zabývajícím se nahrahezením plynu SF6 v rozváděčích vysokého napětí, přišlo ABB jako první na světě s rozváděči SafeRing a SafePlus s izolačním médiem AirPlus. Rozvaděče založené na médiu AirPlus splňují veškeré požadavky na ekologické řešení rozváděčů pro vysoké napětí.

ABB Air/AirPlus jsou v současné době nejkompaktnější a nejekologičtější řešení na trhu s širokým rozsahem použití v kompaktních distribučních stanicích, lehkém průmyslu, administrativních budovách, nemocnicích a především v železniční a automobilové dopravě. Rozváděče AirPlus vycházejí ze stávajících rozváděčů SafeRing/SafePlus a nabízejí tak stejné uživatelské rozhraní, rozměry, náhradní díly a ovládání.

Náš sortiment VN rozvaděčů zahrnuje i vzduchem izolované rozvaděče UniSec. UniSec jsou rozvaděče od výrobce ABB pro sekundární distribuci do jmenovité hodnoty napětí 25 kV.

Veškeré nabízené rozvaděče výrobce ABB byly úspěšně testovány podle následujících IEC norem, které jsou v souladu s českými normami:

 • IEC62271-1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu,
 • IEC62271-100: Vypínače střídavého proudu na napětí nad 1 000 V,
 • IEC62271-102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu,
 • IEC62271-103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně,
 • IEC62271-105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně,
 • IEC62271-200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně,
 • IEC60529: Stupně ochrany krytem.
© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies