Produkty - Ormazabal

VN rozvaděče ORMAZABAL               logo Ormazabal

 

Nabízíme dvě řady rozvaděčů tohoto výrobce:

 • kompaktní rozvaděče - typ GA
 • modulární rozvaděče -  typ GAE

Typ GA - kompaktní rozvaděče
Rozvaděče VN do 25 kV, izolované plynem SF6, kompaktní, typ GA a GA-C, kovově kryté podle IEC 62271-200

 

Technické parametry GA

Jmenovité napětí:  24/25 kV
Střídavé výdržné napětí:  50 kV
Výdržné rázové napětí atmosférického impulzu:125 kV
Trvalý jmenovitý proud: 630 A
Teplota okolí: -25°C +40°C
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz

Vn rozvaděč Ormazabal GA

 

Přednosti kompaktních rozvaděčů izolovaných plynem SF6

 •  Nezávislost na klimatu
 •  Bezúdržbová koncepce díky hermeticky uzavřené nádobě plněné plynem SF6 pod stálým tlakem
 •  Minimální požadavky na prostor
 •  Rozsáhlá ochrana personálu
 •  Vysoká jistota napájení
 •  Konvenční obslužnost
 •  Kabelové připojení T-konektory nebo T-adaptéry
 •  Velké elektrické a mechanické rezervy
 •  Lehká integrace do stávajících sítí
 •  Jednoduchá montáž
 •  Žádné přemosťování vypínací dráhy částmi z plastů
 •  V poli vývodu transformátoru je uzemňovač zásadně před a   za pojistkou

Charakteristické vlastnosti rozvaděče

 • Spínací prostor tvoří hermetická nádoba svařované konstrukce z ušlechtilé oceli, plněná plynem SF6
 • Průchodky jsou zalité v pryskyřici a jsou kusově zkoušeny měřením částečných výbojů
 • Má samostatné bezúdržbové pohony pro ovládání odpínače a uzemňovače
 • Zapůsobení pojistek je signalizováno červeným terčíkem
 • Rozvaděč je zkoušen dle ČSN EN 62271-200 dle přílohy AA (vnitřní poruchový oblouk) a plně splňuje kritéria 1 až 5 dle kvalifikace IAC
 • Vývodové pole na transformátor je opatřeno integrovanou kabelovou koncovkou 

Oblasti použití

Rozvaděče GA a GA...-C jsou vhodné pro následující aplikace: 

 • v rozvodnách všeho druhu,
 • do pochozích či nepochozích elektrických stanic,
 • do písečných, prašných nebo zátopových oblastí.

Často nacházejí použití:

 • v kompaktních rozvodnách,
 • rozvodné stanice v distribučních a průmyslových sítích,
 • v kompaktních trafostanicích, např. u větrných elektráren

Typ GAE - modulární rozvaděče

Rozvaděče vysokého napětí do 25 kV, izolované plynem SF6, rozšiřitelný typ GAE, řada GAE630

 

Technické parametry GAE

Jmenovité napětí:  24 kV
Střídavé výdržné napětí:  50 kV
Výdržné rázové napětí atmosférického impulzu:125 kV
Trvalý jmenovitý proud: 630 A
Teplota okolí: -25°C +40°C
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz

VN Ormazabal GAE

 

Přednosti modulárních rozvaděčů izolovaných plynem SF6

 • Dalekosáhlá nezávislost na klimatu
 • Bezudržbová koncepce s tlakovou nádobou pro SF6 jako hermeticky uzavřený tlakový systém
 • Minimální požadavky na prostor
 • Rozsáhlá ochrana personálu
 • Vysoká spolehlivost
 • Vysoká bezpečnost dodávky elektrické energie
 • Vysoká bezpečnost při obsluze
 • Vysoká variabilita díky jednotkám s vypínačem a jednotkám s odpínačem
 • Snadná rozšiřitelnost spínacích jednotek díky zásuvnému systému s vnitřním kuželem u spojů přípojnic
 • Až čtyřnásobné systémy kabelových přípojek u jednotek s vakuovým vypínačem
 • Běžné proudové měniče vně tlakové nádoby SF6 ? bezproblémová případná výměna
 • Integrovaná kabelová koncovka šetří Vaše náklady
 • Žádné přemostění vypínací dráhy plasty

 

Charakteristické vlastnosti rozvaděče

 • Rozvaděče konstrukční řady GAE630 jsou kompletně zapouzdřené v kovovém pouzdru a jsou typově zkoušené
 • Jednotlivá pole se dají libovolně kombinovat s konstrukční řadou GAE1250

 

Oblasti použití

Rozvaděče konstrukční řady GAE630 jsou zvlášť vhodné pro transformační a spínací stanice a dále mají vynikající uplatnění jako hlavní rozvaděče:

 • V sítích elektroenergetických závodů
 • Transformorovny, uzlové rozvodny, rozdělovací stanice, odběratelské stanice s měřicí sadou a ochranou sítě na straně elektroenergetického závodu
 • V průmyslových sítích s infrastrukturou pro vysoké napětí 
 • Průmyslové stanice s měřením vysokého napětí pro měření spotřeby jednotlivých provozů, jakož i ochrana sítě
 • V budovách s infrastrukturou sítě na vysoké napětí, jako jsou např. nádraží, obchodní domy, nemocnice, kasárna, soudní a spravní budovy atd.
 • V ekologických projektech s infrastrukturou sítě na vysoké napětí, jako jsou např. větrné elektrárny, bioplyn, zpracování biomasy, recyklace/zhodnocování druhotných surovin atd.

 

 

© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies