Produkty - Služby

 

Služby

Svým zákazníkům nabízíme nejen samotné dodávky technologie vysokého napětí, ale postaráme se o technické zpracování dokumentace či následný servis již zprovozněné technologie.

Technická podpora a projektová dokumentace VN

Naším cílem jsou kompletní dodávky technologických celků za spolupráce s mezinárodním gigantem v oboru ABB a neméně světově významným dodavatelem transformátorů SEA a VN rozváděčů Siemens.

Abychom práci s produkty našich partnerů, co nejvíce usnadnili, rozhodli jsme se, poskytnout výkresy betonových trafostanic, transformátorů SEA  ve formátu .dwg a navíc i výkresy od stávající renomované značky ABB.

 

V rámci technické podpory zajišťujeme

 • Poradenství a návrhy alternativních řešení
 • Nepřetržitou komunikaci o projektech a poskytování cenových nabídek
 • Snadnou manipulaci s výkresy = formáty .dwg a .pdf
 • Účast na pořádaných konferencích, seminářích, společenských akcí atd.

 

Technický servis

Pokud požadujete kvalitní servisní správu fotovoltaických elektráren, nabízíme našim zákazníkům pravidelný technický servis kvalifikovaným týmem s dlouholetými zkušenostmi nejen v českém prostředí. Naše bohaté zkušenosti s projekcí, výstavbou a následným provozem fotovoltaických elektráren nás přesvědčily, že pravidelná a kvalitně provedená údržba a servis mají zásadní vliv na ekonomickou výkonnost a trvalou kontinuální funkčnost těchto zařízení a napomáhají tak investorovi k dosažení plánované návratnosti investice.

 

FVE LanškrounBPS Hláska

 

Pravidelná údržba zařízení a další služby

 • pravidelné a mimořádné servisní prohlídky dle specifikace výrobce a technických předpisů
 • koordinace a řízení oprav nutných pro provoz a údržbu
 • údržba komponentů systémů vysokého napětí
 • identifikace a odstraňování poruch a závad, včetně vypracování protokolů
 • revize a údržba elektronických zabezpečovacích systémů
 • generální opravy a rekonstrukce
 • možnost dálkového dohledu - 24 hodinový monitoring
 • analýza dat o výrobě za účelem zefektivnění  provozu FVE
 • celková optimalizace systému

 

Vaše výhody

 • maximální životnost elektrárny prostřednictvím pravidelných kontrol
 • minimalizace nákladů na provoz, údržbu a opravy, díky včasnému zjištění závad a jejich rychlému odstranění
 • jediný partner pro řešení všech otázek
 • předvídatelné provozní náklady - ochrání Vaše investice
 • maximalizace výnosů díky minimalizaci času odstávky FVE

Mezi zákazníky Power-Energo patří nejen společnosti, pro které jsme projekty realizovali, ale i řada dalších investorů, požadujících kvalitní servisní správu fotovoltaických zařízení.

Větrné a vodní elektrárny

Společnost Power-Energo se také zabývá, mimo jiné, činností zaměřenou na dodávky systémů obnovitelných zdrojů výroby el.energie z větru a vody. Jedná se především o ucelené trafostanice vč. projektové dokumentace dodávaného zařízení, navíc s možností variabilních sestav a různých velikostí na základě požadavků zadavatele.

 Zajistíme kompletní servis, konzultační a poradenskou činnost při záměru, přípravě i při vlastní realizaci trafostanice na klíč k větrným a vodním elektrárnám. 

 

 Rozsah činnosti:

 • vypracování návrhu trafostanice pro konkrétní větrnou či vodní elektrárnu,
 • zpracování projektové dokumentace
 • doprava na místo určení, sestavení a uvedení do provozu,
 • standardní garance za provedení díla,
 • záruky za kvalitní a rychlou realizaci,
 • seriózní cenová politika,
 • vstřícnost k požadavkům zákazníka.

 

 Disponujeme:

 • produkty ze skladových zásob i produkty na míru,
 • týmem zkušených a kvalifikovaných odborníků s mnohaletou praxí, kteří jsou schopni nabídnout komplexní poradenství na základě projektové dokumentace nebo navrhnout vhodné alternativní řešení,
 • vysokou kvalitou prací, profesionální úrovní provedení, komplexním poradenství na základě projektové dokumentace a v případě potřeby i návrhy na vhodná alternativní řešení.

Realizací těchto staveb přispívá naše společnost k ochraně životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Bioplynové stanice

Společnost Power-Energo nabízí i ucelené portfolio produktů a služeb pro oblast energetického zařízení využívaného při výstavbě  bioplynových stanic. Jedná se především o transformátory s amorfním jádrem a ucelené trafostanice  vč. projektové dokumentace dodávaného zařízení, navíc s možností variabilních sestav a různých velikostí na základě požadavků zadavatele.

Bioplynové stanice (dále jen "BPS") jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v celé Evropské unii. Zpracovávají širokou škálu biologicky rozložitelného materiálu prostřednictvím procesu anaerobní digesce za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který je nejčastěji používán k efektivní výrobě obnovitelné elektřiny a tepla příznivý pro životní prostředí, a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu).

 

Použití bioplynu z bioplynové stanice

 • výroba tepla,
 • výroba tepla a elektřiny (kogenerace), 
 • výroba tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) - trigenerace je využívána jen výjimečně,
 • pohon dopravních prostředků (automobily, autobusy, zemědělská technika, vlaky).
bioplynové stanice - popis procesů

 

Naše produkty jsou využitelné ve všech bioplynových stanicích. Zajistíme kompletní servis, konzultační a poradenskou činnost při záměru, přípravě i při vlastní realizaci trafostanice na klíč ve výstavbách bioplynových stanic. 

 

Rozsah činnosti:

 • vypracování návrhu trafostanice pro konkrétní bioplynové stanice,
 • zpracování projektové dokumentace,
 • doprava na místo určení, sestavení a uvedení do provozu,
 • standardní garance za provedená díla,
 • záruky za kvalitní a rychlou realizaci,
 • seriózní cenová politika,
 • vstřícnost k požadavkům zákazníka. 

 

Disponujeme:

 • produkty ze skladových zásob i produkty na míru,
 • týmem zkušených a kvalifikovaných odborníků s mnohaletou praxí, kteří jsou schopni nabídnout komplexní poradenství na základě projektové dokumentace nebo navrhnout vhodné alternativní řešení,
 • vysokou kvalitou prací, profesionální úrovní provedení, komplexním poradenství na základě projektové dokumentace a v případě potřeby i návrhy na vhodná alternativní řešení.

Realizací těchto staveb přispívá naše společnost k ochraně životního prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Příklad úspory při nasazení transformátoru s amorfním jádrem v bioplynové stanici

Bioplynová stanice je osazena kogenerační jednotkou o výkonu 550 kW, která je v provozu 8000 hodin za rok. Zbylých 760 hodin v roce je bioplynová stanice mimo provoz.

V následujícím přehledu je porovnán konvekční transformátor o výkonu SN = 630 kVA se sníženými ztrátami A0CK (tj. P0  = 560 W, PK = 6750 W) s transformátory s amorfním jádrem o výkonu SN = 630 kVA a 800 kVA, které mají ztráty P0 = 270 (resp. 325) W a PK = 4700 (resp. 6000) W.

Při tomto režimu transformátor se sníženými ztrátami za rok spotřebuje 45 636 kWh elektrické energie, transformátor 630 kVA s amorfním jádrem 31 022 kWh a transformátor 800 kVA s amorfním jádrem pouze 25 288 kWh elektrické energie. Z těchto výsledků zřetelně vyplývá, že konvekční transformátor, ačkoli má snížené ztráty, nemůže konkurovat transformátorům s amorfním jádrem.

Rozdíl ve spotřebě elektrické energie mezi konvekčním transformátorem 630 kVA a transformátorem 800 kVA s amorfním jádrem je 20 348 kWh za rok. Při výkupní ceně 3,55 Kč / kWh, která je platná pro bioplynové stanice v  roce 2013 bude roční úspora činit až 72 235 Kč.

 


Pro přehlednost uvedených údajů můžete prostudovat graf a tabulku na uvedeném letáku nebo si zapomoci uvedeného vzorce sami ověřit, kolik ušetříte snížením ztrát právě u vámi provozovaného transformátoru. Informativní prospekt - Transformátor s amorfním jádrem
© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies