Produkty - Instalace

Instalace

Teplota prostředí a podmínky zatížení

Suché transformátory TTR jsou konstruovány pro dodávku elektrické energie při jmenovitém výkonu v běžné distribuční síti za podmínek určených normou IEC 60076-11. Nadmořská výška nad 1000 metrů, teplota okolí vyšší než 40°C, zvláštní podmínky sítě nebo zatížení (přítomnost přepětí, vyšších harmonických, přetížení...) jsou přepoklady, které mohou způsobit nadměrné dielektrické, mechanické nebo tepelné namáhání transformátoru. Nestadardní podmínky provozu musí být definovány již při návrhu transformátoru, aby nebyla ohrožena jeho provozní spolehlivost a životnost.

 

Rozměry vnitřního stanoviště

Elektrická zařízení je nutno zajistit proti nebezpečnému dotyku. Především vinutí vysokého napětí izolované epoxidovou pryskyřicí a vodiče spojení do trojúhelníka obvykle izolované teplem smrštitelnou izolační trubkou je nutné považovat za živé části!

 

 

Na vnitřním stanovišti má být zajištěna řádná výměna vzduchu (nejméně 4,5 m3/min. vzduchu na 1 kW ztrát). Vzdálenost živých částí od stěn musí být v souladu s platnými předpisy a nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce 1.

 

 

rozměry vnitřního stanoviště- suchý transformátor

suchý transformátor SEA- vzdálenost od stěny

Tabulka 1

 

Připojení

Suché transformátory TTR mají běžně připojovací praporce pro nízké napětí nahoře, rovněž svorníky pro vysoké napětí jsou v horní části. Pokyny pro připojení vycházejí z běžné technické praxe montážních pracovníků. Doporučujeme náležité upevnění a připojení přípojnic a kabelů (odlehčení tahu), aby jejich hmotnost a především dynamické namáhání v případě zkratu neměly vliv funkci transformátoru.

 

Zvláštní pozornost by měla být rovněž věnována kabelům vysokého napětí: vnější izolace kabelů je považována za nulový potenciál a proto musí být dodržena vzdálenost od živých částí transformátoru stejným způsobem jako pro ostatní příslušenství podle tabulky 2.

připojení suchého transformátoru SEA

 

izolační hladiny

Tabulka 2

 

Montáž

Montáž se provádí přesně a pečlivě. Tři kompletní cívky vysokého a nízkého napětí se nasadí na sloupky jádra a zaplechuje se horní spojka, připevní se víko, provede se spojení a transformátor se vysuší. Před vložením do nádoby se zkontroluje správnost spojení - převody a skupina spojení. 
© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies