Produkty - Olej

Olej

Minerální olej (inhibovaný i neinhibovaný) je s jeho elektrickými a chemickými vlastnostmi v souladu s normami IEC. Neobsahuje toxické látky PCB a PCT.  Standardně je používán olej Mineral Nytro Taurus. Technický a bezpečnostní list jsou k dispozici níže. Nebezpečím u minerálních olejů je hořlavost jak kapaliny samotné, tak i par uvolňujících se při zvýšené teplotě. Biologická odbouratelnost při úniku je velmi zdlouhavá. ABB klade velký důraz na ochranu životního prostředí a z tohoto důvodu byl vyvinut dielektrický izolační olej BIOTEMP FR3 na bázi rostlinného oleje, který je biologicky rozložitelný. Tento typ oleje snižuje environmentální hrozby, které představují úniky oleje z transformátorů. Na přání zákazníka je možné dodání dalších typů, jakými může být olej silikonový nebo MIDEL. MIDEL 7131 se rovněž řadí mezi biologicky odbouratelné kapalné izolanty.

Nytro Taurus — Technický list       
Nytro Taurus — Bezpečnostní list       

 © 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies