Produkty - Výkonové transformátory SEA

Řady OTN, OTR, OTF Logo SEA

 

Technické parametry 

Transformátory pro energetiku - Řada OTNVýkonové transformátory SEA
Jmenovitý výkon:do 180 MVA 
Jmenovité napětí:do 245 kV
  
Usměrňovačové transformátory - Řada OTR
Jmenovitý výkon:do 120 MVA
Jmenovité napětí:do 170 kV
  
Pecové transformátory - Řada OTF
Jmenovitý výkon:do 120 MVA
Jmenovité napětí:do 72,5 kV

 

Obecná charakteristika

Při použití v průmyslu musí být transformátory přizpůsobeny elektrickému zařízení. Musí být stanoveny elektrické parametry a často i rozměry, aby odpovídaly různým požadavkům. Výkonové olejové transformátory typových řad OTN, OTR a OTF  tyto požadavky splňují a výrobní závod disponuje nejnovějšími nástroji vybaveným technickým oddělením a dlouholetými zkušenostmi z výroby, aby mohl zákazníkům dodávat transformátory podle jejich potřeb. Transformátory OTN, OTR a OTF se vyrábějí podle mezinárodních norem (IEC 60076) a podle požadavků zákazníků.

 

Rozsah výroby

Výroba SEA pokrývá většinu aplikací pro energetiku a průmyslových aplikací středních výkonů.

Příklady:

 • Transformátory pro  energetiku, typové  řady OTN, jmenovitý výkon od 5 do 90 MVA a napětí až do 220 kV.
 • Usměrňovačové transformátory, typové řady OTR, jmenovitý výkon až do 60 MVA a napětí do 170 kV, se dvěma sekundárními vinutími nízkého napětí, regulace napětí změnou toku, přídavným regulačním transformátorem nebo autotransformátorem. Transformátory s fázovým řízením, mezifázové tlumivky a podobně jsou k dispozici na vyžádání.
 • Pecové transformátory, typové řady OTF, jmenovitý výkon až 60 MVA, regulace napětí změnou toku, regulačním transformátorem nebo autotransformátorem. Vývody nízkého napětí měděnými pasy nebo trubkami.

 

Technologie výroby

Návrh

Zkušenosti našich konstruktérů ve spojení s nejlepšími výpočtovými nástroji umožňují našemu technickému oddělení navrhnout každý typ transformátoru do nejmenšího detailu. Díky nejnovější generaci 3D CAD můžeme analyzovat a zkoumat transformátor ještě před výrobou. Vlastnosti důležitých elektrických a konstrukčních dílů ověřujeme výpočty metodou konečných prvků (FEM).

 

Magnetické jádro

Jádro se skládá z magneticky orientovaných plechů izolovaných anorganickou izolací vyznačujících se vysokou permeabilitou a nízkými měrnými ztrátami. Jedinečné stříhaní a skládání jádra technologií step-lap snižují hladinu hluku, snižují ztráty naprázdno a snižují proud naprázdno. Plechy jsou staženy pevnými postranicemi a páskovými bandážemi bez svorníků procházejících jádrem, aby se snížily ztráty naprázdno a zbránilo místnímu přehřívání jádra. V případě potřeby jsou v jádře chladící kanály pro rovnoměrnější rozložení teploty.

 

Rozložení napětí

Intenzita elektrického pole

 

Vinutí nízkého napětí

Vinutí nízkého napětí je obvykle vyrobeno z měděného nebo hliníkového vodiče. Druh a tvar vodiče tak jako druh vinutí závisí na proudu a napětí a volí se případ od případu. Pro proudy do  několika kiloampér se dává přednost svazkovému vodiči. Tato technologie spojuje vynikající mechanické vlastnosti se snížením ztrát vířivými proudy. Pro větší proudy a zvláštní aplikace se používají měděné pasy. To umožňuje při odpovídajícím zpracování vyrobit velmi pevné vinutí, které je schopno odolávat dynamickému namáhání při opakovaných zkratech (např. pecové transformátory nebo zkušební transformátory). U usměrňovačových transformátorů může být sekundární vinutí (nízkého nebo vysokého napětí) rozděleno na části uspořádané radiálně nebo axiálně.

 

Vinutí vysokého napětí

Vinutí vysokého a velmi vysokého napětí je  obvykle vyrobeno z měděného nebo hliníkového páskového vodiče s papírovou izolací. Také v tomto případě se používá mnoho druhů vodičů a druhů vinutí a volí se případ od případu. Pro napětí vyšší než 72,5kV se používá prokládaného deskového vinutí, aby se vhodně rozložilo rázové přepětí.

SEA vinutí vysokého napětí

 

Regulace, přepojovače a přepínače

U výkonových a zvláštních transformátorů musí být způsob regulace a druh vinutí odborně zvolen. Má to podstatný vliv na vlastnosti transformátoru, především na:

 • rozložení elektrického namáhání

 • ztráty

 • oteplení

 • chování při zkratu

Transformátory OTN, OTR a OTF jsou navrhovány na základě zkušeností a široké řady zkoušek. Ve zvláštních případech, jako jsou například pecové nebo usměrňovačové transformátory, může být regulace provedena přídavným transformátorem nebo autotransformátorem  ve společné nádobě.

 

Přepojovače a přepínače

Na základě požadavků zákazníka se vyrábějí transformátory s různými typy přepojovačů a přepínačů.

 

Přepojovač:

 • Bez zatížení a bez napětí, s ručním ovládáním. Je to nejjednodušší a levná možnost. Ovládání se provádí ovládací hlavicí přepojovače na víku nebo na stěně nádoby transformátoru ve výšce obsluhy.
 • Bez zatížení a bez napětí, s motorovým pohonem. Jako u předchozí možnosti, ale je možno i dálkové ovládání, protože hřídel přepojovače je spojena se servomotorem.
 • Bez zatížení ale pod napětím, s motorovým pohonem. Používá se v případě, kdy přepojovač odboček působí přímo na vinutí nízkého napětí. Toto je velmi zvláštní řešení, která musí být analyzováno a posouzeno oddělením.

Přepínač:

 • Tato verze umožňuje přizpůsobit jmenovité napětí transformátoru skutečnému napětí v síti v předem daném rozsahu bez přerušení proudu. Přepínač má vždy motorový pohon, který umožňuje přepínat dálkově obsluhou z velínu nebo automaticky regulátorem napětí.

 

 

Montáž

Montáž se provádí přesně a pečlivě. Izolační materiály jsou vyráběny s nezbytnými rozměrovými odchylkami a podléhají rozměrovým změnám v důsledku vlhkosti. Díky zkušenostem a pečlivé montáži lze zaručit spolehlivost a odolnost transformátoru při elektrickém a dynamickém namáhání v síti. Přesně stažená vinutí vysušená v autoklávu jsou nasazena na sloupek magnetického jádra, poté je zaplechována horní spojka, namontováno víko a provedeno spojení. Následuje opět vysoušení. Před vložením do nádoby je ještě jednou provedena kontrola spojení, převodového poměru a skupiny spojení. Ve zvláštních případech nebo na požadavek zákazníka se provádějí další zkoušky a měření na aktivních částech, např. měření periodických impulsů nízkého napětí nebo měření ztrátového úhlu izolace (tg δ).

  Sea montáž výkonový transformátor

 

Konečná montáž

Po přesném vysoušecím cyklu (a měření zbytkové vlhkosti) a po  závěrečné kontrole dotažení, jsou aktivní části s víkem usazeny do nádoby a ta je pod vakuem naplněna olejem. Transformátor je pak vybaven standardním příslušenstvím a příslušenstvím podle požadavku zákazníka.

 Sea konečná montáž výkonové transformátory

 

Zkoušky

Každý transformátor je podroben ve zkušebně kusovým zkouškám, případně na požadavek zákazníka typovým a zvláštním zkouškám. Zákazník, nebo jím zplnomocněná osoba, může být u zkoušek přítomen.

Nad rámec kusových zkoušek můžeme ve zkušebně provést následující zkoušky.

 • oteplovací zkouška (také u transformátorů s vodním chlazením)
 • zkouška atmosférickým impulsem (s plnou a useknutou vlnou)
 • měření hladiny hluku
 • měření obsahu vyšších harmonických v proudu naprázdno
 • měření nulové impedance
 • měření kapacity vinutí
 • měření elektrické pevnosti oleje a rozbor uvolněných plynů také při opakované oteplovací zkoušce
 • měřené přenášeného přepětí
 • vakuová a přetlaková zkouška nádoby
 • zkratová zkouška (provádí externí autorizovaná zkušebna)
 • další zvláštní zkoušky, které budou dohodnuty se zákazníkem

 

Archiv typových zkoušek

SEA má velký archiv typových a zvláštních zkoušek, provedených na mnoha transformátorech dodávaných zákazníkům po celém světě. Archiv je k dispozici k nahlédnutí všem zákazníkům.

 

Transport a montáž

SEA dodává transformátory "na klíč" prakticky do celého světa. Díky více jak 30 letům zkušeností s přepravou a díky kvalifikovaným pracovníkům přepravuje transformátory a provádí montáž na místě pro zákazníky nejvýhodnějším způsobem.

 SEA výkonový transformátor-doprava

 

Při přepravě do kritických míst nebo na požadavek zákazníka je možno vybavit transformátor záznamovým zařízením, které sleduje neobvyklá zrychlení a průběh přepravy.

SEA výkonový transformátor - doprava

 

© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies